Kort om projektet

Ungeindsats Aalborg har som formål, at få flere unge gjort uddannelsesparate og fastholdt i en
kompetencegivende uddannelse ved at have et øget fokus på støtte i overgange. Dette skal opnås ved hjælp af øget fleksibilitet og samarbejde og med en intensiv, koordineret indsats fra Uddannelseshusets sagsbehandlere og rådgivere. Ideen tager udgangspunkt i, at kommunen har en bred og godt dækkende vifte af forberedende tilbud, som dog vil kunne gøres endnu bedre ved en øget fleksibilitet og samarbejde mellem aktørerne. Samarbejdet mellem aktørerne og den koordinerede intensive indsats fra Uddannelseshuset er gensidigt afhængige og vil understøtte hinanden gennem projektet.

Projektaktiviteter
Der oprettes et fleksibelt mobilt koordinerende team med medarbejdere fra Uddannelseshuset. I dette team har sagsbehandlerne et begrænset antal sager og vil derfor både kunne lave en håndholdt individuel indsats overfor de unge og have ressourcer til vidensdeling og relationsopbygning med aktørerne i de forberedende tilbud og uddannelsesinstitutionerne.

Der udvikles en samarbejdsaftale mellem aktørerne, som sikrer at økonomiske og administrative barrierer ikke står i vejen for forskellig typer af brobygningsforløb.

Læs mere om det fleksible team og samarbejdsaftalen i hovedmenuen.

Projektpartnere
AMU Nordjylland, Aalborg Kommunes Uddannelseshus (Jobcenter Ung, UU-Aalborg, Socialcenter Ung), Træningshøjskolen, TAMU, Aalborg Ungdomsskole, VUC Nordjylland, flere daghøjskoler (AOF, Fokus, Sind, Kvindedaghøjskolen), Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Produktionsskole, Tech College, SOSU Nord, Aalborg Handelsskole og LO Aalborg.

Projektets erfaringer og resultater vil blive fulgt nøje af Ungestrategiens Ledergruppe, som blandt andet står for udarbejdelsen af Aalborg Kommunes ungestrategi.

Tidsplan
Projektstart er januar 2016 og forventet projektafslutning er udgangen af september 2018. Projektet støttes økonomisk af Den Europæiske Socialfond.

Download projektets erfaringsopsamling

I denne erfaringsopsamling beskrives Team Mobils professionelle erfaringer med kontakten og støtten til de unge med afsæt i en række fokuspunkter om f.eks. rådgiverrollen, de unges livssituation, samarbejdet på tværs af fagligheder og institutioner. Erfaringsopsamlingen er relevant for alle aktører – på ledelsesniveau og blandt fagpersoner – der arbejder med unge i den samme målgruppe.

Download erfaringsopsamlingen hér