Administration 2015

tn_bibliotek

I administrationsdelen kan I finde de dokumenter og skabeloner, der skal bruges i løbet af projektet. Under linksene til de forskellige arbejdsgrupper og styregruppen, finder I referater fra møder, kontaktlister og andre papirer relevante for de enkelte grupper. Det skal her opfordres til at alle kigger på alle gruppers referater mm., så vidensdelingen bliver så effektiv som muligt. Man er også meget velkommen til at kommentere og komme med ideer og forslag til grupper, man ikke selv er en del af.

Kontaktliste for alle samarbejdspartnere i projektet finder i her: Alle kontaktpersoner Ungeindsats Aalborg I kan ligeledes finde projektets ansøgning og budgetskema her.

Her finder I et Overblik over projektets aktiviteter og progression – september 2015

Socialfondsprogrammet 2014-2020 kan I downloade her.

Vores ansøgning til Socialfonden er her: ungeindsats ansøgning 2016-2018_v3,  Bilag 1- Casebeskrivelse – projektforløbBilag 2 Effektkæder-Ungeindsats_Aalborg_v2

Læsevenlig udgave af ansøgningen: Ansøgning – læsevenlig udgave

Overblik over Opgaver i det fleksible mobile koordinerende team

Sekretariatet for regional udvikling har vurderet og fremlagt projektansøgningen for Vækstforum i følgende dokument: 06_10_2015_Ansøgninger-Vækstforum bilag

Skemaer og skabeloner (timeregistrering, mødeskabeloner mv.)

Ved at følge nedenstående links kommer i til mødereferater og andet materiale relaterende til den pågældende gruppes arbejde:

Styregruppen

Arbejdsgruppe 1 – Reformsvidendeling

Arbejdsgruppe 2 – Pilotprojekter og overgange

Arbejdsgruppe 3 – Samarbejdsbarrierer (arbejdsgruppen er nedlagt pga. for stort sammenfald med de andre gruppers arbejde)

Arbejdsgruppe 4 – Tosprogede

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *