Team Mobil

Tid til den enkelte
gruppemødeDer oprettes et fleksibelt mobilt koordinerende team, Team Mobil, med medarbejdere fra Uddannelseshuset. I dette team har sagsbehandlerne et begrænset antal sager og vil derfor kunne oprette en bedre relation til den enkelte unge og kunne lave en håndholdt individuel indsats. Derudover vil der være ressourcer til vidensdeling og relationsopbygning med uddannelsesaktørerne og de uddannelsesforberedende tilbud, så der kan skræddersys tilbud alt efter den enkelte unges behov. Hensigten er, at hver enkelt ung får den støtte og kontinuitet i indsatsen han/hun har behov for og derved bliver uddannelsesparat og fastholdt i uddannelse. Teamet vil have et særligt fokus på de unge, der har behov for ekstra opmærksomhed og støtte i overgangsperioder.

Team Mobil består af koordinerende medarbejdere (sagsbehandlere, rådgivere mv.) som

  • Har hyppige samtaler med den unge
  • Som foretager håndholdt indsats
  • Som har sin gang på uddannelsesinstitutioner og i andre relevante ungemiljøer
  • Som sammensætter individuelle forløb i samarbejde med forskellige aktører (uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl.)
  • Som fungerer som opfølgning / kontaktperson ved uddannelsesstart (valgfrit for de unge)

Opfølgning er også indtænkt i teamet, dvs at den unge forsat har adgang til sin sagsbehandler/ rådgiver efter at være startet på uddannelse, så de har en kendt person i kommunen de kan kontakte, hvis det brænder på.

-absolutely_free_photos-original_photos-working-team-in-garden-4256x2848_66689Den håndholdte helhedsorienterede indsats vil kunne lade sig gøre, da sagsbehandlerne tilknyttet teamet, vil have væsentlig færre unge de skal hjælpe end de normalt har. Desuden vil teamets sammensætning af myndighedspersoner med tæt kontakt til folk fra uddannelse og forberedende tilbud styrke samarbejdet på tværs. Det er meningen, at det fleksible mobile koordinerende team kommer ud, hvor de unge er og har sin gang ude på uddannelsesinstitutionerne / tilbuddene, i stedet for at den unge skal møde op på et kontor “på kommunen”.

 

 

Medarbejdere i Team Mobil 
Navn Email Tlf
Jeanette Hedegaard jear-jobcenter@aalborg.dk 20 75 38 60
Helle Juul hj-jobcenter@aalborg.dk 25 20 25 86
Jette Thomsen jth-skole@aalborg.dk 25 20 45 07
Lene Jørgensen lj-jobcenter@aalborg.dk 31 99 04 30