Om projektet

tn_unge tar springetForundersøgelses-projektet Ungeindsats Aalborg 2015 har til hensigt, at styrke samarbejdet på tværs af erhvervsskoler, produktionsskoler, VUC, kommunale projekter, jobcenter og andre aktører på ungeområdet i Aalborg Kommune, for at opnå en bedre fastholdelse af udsatte unge i uddannelsessystemet. Dette skal blandt andet ske ved at afdække styrker og svagheder i forbindelse med de unges overgange mellem uddannelser og særligt tilrettelagte forløb. Projektets formål er endvidere gennemførelse af forundersøgelser og pilotaktiviteter med henblik på at behovsafdække og samle evidensbaseret materiale til en mere omfattende projektansøgning i efteråret 2015.

Arbejdet i 2015 vil have specielt fokus på institutionernes egen evne til at flytte sig kulturelt og relationelt i forhold til udvikling af nye fleksible strukturer og samarbejdsformer.

Planlagte aktiviteter:

  • Desk-research og gennemgang af kontanthjælpsreformen, EUD-reformen og beskæftigelsesreformens nye vejledninger og bekendtgørelser med henblik på formidling / vidensdeling
  • Vidensdeling på tværs af institutioner om strukturen i de nye erhvervsuddannelser målrettet medarbejderne i jobcentret, de kommunale ungeindsatsprojekter, produktionsskoler og anden-aktører. Gennemføres som halvdags-workshops, ekskursioner og temadage mv.
  • 1-2 Pilotprojekter, der afprøver forskellige samarbejdsformer i forbindelse med overgange fra den forberedende uddannelsesindsats til det formelle uddannelsessystem
  • Afdækning af samarbejdsbarrierer, som for eksempel taxameter-systemet
  • Undersøgelse af forskellige uddannelsesgarantiordninger og disses muligheder som et aktiv i Aalborg-området, eksempelvis Silkeborg-modellen og forsøgene i Thy
  • Etablering af innovationsgruppe, der skal arbejde med problemstillingen for de tosprogede elever set i lyset af EUD-reformen

Overblik over projektets aktiviteter og progression – september 2015

Projektets tidsramme løber fra januar 2015 til udgangen af december 2015.

Projektet er støttet af Region Nordjyllands regionale udviklingsmidler.

samarbejdspartnere: 

Aalborg Jobcenter, Uddannelseshuset (UU, Jobcenter Ung, Socialcenter Ung), Lille Vildmose Produktionsskole, LO Aalborg, AMU Nordjylland, Kvindedaghøjskolen, Træningshøjskolen, Region Nordjylland, Tech College Aalborg, Daghøjskolen Fokus, TAMU Center Aalborg, Aalborg Ungdomsskole, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole, VUC Nordjylland, SOSU Nord og AOF Nord.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *