Samarbejdsaftalen

Der udvikles en samarbejdsaftale ml aktørerne, som sikrer at økonomiske og administrative barrierer ikke står i vejen for forskellige brobygningsforløb. Aftalen laves i løbet af projektets første halvår og vurderes og videreudvikles løbende gennem projektet.

-absolutely_free_photos-original_photos-hands-for-teamwork-spirit-4912x2760_38045I forbindelse med samarbejdsaftalen laves der også et dynamisk årshjul, hvor alle aktører bidrager med planlagte brobygninger og lignende aktiviteter, som der kan samarbejdes om. Årshjulet bliver et værktøj til at skabe overblik over samarbejdsmulighederne. Herved sikres den fleksible, individuelle tilgang udover projektets levetid, og vil også i fremtiden kunne hjælpe flere unge i de svære overgange med valg, fastholdelse og gennemførelse af uddannelse.

Denne samarbejdsaftale skal ses som første skridt mod en form for uddannelsesgaranti i Aalborg Kommune. Hvor vidtrækkende samarbejdsaftalen bliver, afhænger af de forskellige regler, aktørerne er underlagt i forhold til bl.a. taxameterstyring. Derudover kan ny lovgivning også få indflydelse på aftalens konkrete indhold.